PROIZVODI

CamperClean - potpuno automatska stanica najviših tehnoloških i ekoloških standarda za pražnjenje i čišćenje WC kazeta.

Ponudite svojim gostima jedinstvenu i posebnu uslugu.

Rasteretite svoje sanitarne prostorije i smanjite troškove za svježu i tehnološku vodu, skupe sanitarije i uštedite vrijeme vašeg dragocjenog osoblja.

Vrlo brza amortizacija: CamperClean stanica za čišćenje WC-kazeta isplati se, ovisno o kapacitetu mjesta, već tijekom prve godine.

CC_02

Biološki pročistači
Zadnjih godina smo svjedoci iznimno brzom napretku tehnologija pročišćavanja otpadnih voda. Na tržištu nalazimo veliki broj tehnološko naprednih proizvoda opremljenih različitim senzorima i upravljačkom logikom (kompjuterima) koji nam znaju u svakodnevnom životu stvarati probleme... Vrlo brzo dođemo do spoznaje kako sva ta sofisticirana oprema u konačnici nije toliko sigurna kao jednostavni proizvodi koji su konstruirani na osnovi dugogodišnjih iskustava i izrađeni prema korisnikovim potrebama.

002

Septičke jame služe za fekalne otpadne vode stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, sportskih i svih drugih objekata na lokacijama gdje nema javne kanalizacije. Proizvedena je u monolitnoj izvedbi, s jedan ili dva otvora za kontrolu i pražnjenje, ovisno o volumenu. Rotaciom lijevani polietilen rebrastog profila omogućuje ugradnju izravno u teren bez potrebe za dodanim učvršćivanjem i betoniranjem (iznimni slučajevi: klizišta, podzemne vode, kolni ulazi i parkirališta – slijediti upute za montažu). Zbog male težine omogućuje jednostavan transport i brzu ugradnju.

SEPTIČKE JAME

Poklopac EMIS-SLIDING je podizno-klizni poklopac, predviđen za ispunu (kamen, keramika i slično), bez vidljivih mehanizama za otvaranje. Poklopac se pomoću posebne ručke laganim povlačenjem otvara do graničnika i ostaje u stabilnom otvorenom položaju. Pogodan je za revizorna okna, na strojarnicama bazena i slično.

Sliding_02

Zaštitimo podzemne vode – ulovimo onečišćenja
Separatore ulja AQUAoil upotrebljavamo pri odvajanju podzemnih voda od lakih tekućina u obliku ulja i goriva (< od 0,95 kg/l), koji predstavljaju opasnost onečišćenja podzemne vode, osobito u blizini benzinskih crpki, većih garaža, parkirališta za teretna vozila, mehaničarskih i vulkanizerskih radionica i autopraonica, kao i u ugostiteljskim objektima, gdje su separatori ulja zakonom propisani.

Koalescent

Vodomjerno termo okno
Konstrukcija štiti vodomjer od smrzavanja u zimskim uvjetima (ZAG, Izvješće br. P-1433/00-520-1). Okno je bez dna što omogućuje prelaženje topline iz donjeg sloja zemlje direktno pod termoizolacijski poklopac gdje se akumulira toplina i sprječava smrzavanje vodomjera i priključne instalacije.

VodomjernoTermoOkno

Rezervoari AQUAstay
AQUAstay rezervoari za kišnicu, pitku vodu i otpadne vode.
Štedljivo i promišljeno upravljanje s dragocjenim izvorima vode je postalo ne samo ekološka, već i životna nužnost. S AQUAstay rezervoarima možete se već danas pobrinuti za budućnost vašeg okoliša. S vodom iz rezervoara možete u vašem stanu ili kući adekvatno nadomjestiti vodu za ispiranje WC-a, pranje automobila i rublja i zalijevanje vrta.

Rezervoari-NASLOVNA

Precrpne stanice
Precrpne stanice se upotrebljavaju u domaćinstvu, sportskim, industrijskim, ugostiteljskim i svim drugim objektima za otpadne i čiste vode tamo gdje nema mogućnosti gravitacijskog otjecanja.
Obzirom na vrstu i količinu vode određuje se volumen i vrsta crpke. Volumen ovisi o potrošnji vode odnosno količini crpljenja. Crpka se odabire prema mediju crpljenja, potrebnoj količini i visini dobave. U javnim i većim objektima precrpna stanica treba biti opremljena sa dvije crpke.

PrecrpneStanice