AQUAoil - SEPARATORI ULJA I MASTI

Zaštitimo podzemne vode – ulovimo onečišćenja

Separatore ulja AQUAoil upotrebljavamo pri odvajanju podzemnih voda od lakih tekućina u obliku ulja i goriva (< od 0,95 kg/l), koji predstavljaju opasnost onečišćenja podzemne vode, osobito u blizini:

 1. benzinskih crpki,

 2. većih garaža,

 3. parkirališta za teretna vozila,

 4. mehaničarskih i vulkanizerskih radionica i autopraonica,

 5. kao i u ugostiteljskim objektima, gdje su separatori ulja zakonom propisani.

Standardni separatori ulja:

AQUAoil gravitacijski separatori ulja
AQUAoil koalescentni separatori ulja
AQUAoil koalescentni separatori sa prevodnicom (by-pass)
AQUAoil separatori masti

Način ugradnje u primjerima s automatskim zatvaračem
Dodatna oprema

DJELOVANJE

Separatori djeluju na principu težine. Ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, lož ulje i ostale lake tekućine imaju nižu specifičnu težinu od vode, što separatori ulja i masti koriste prilikom svog načina rada, tako da smanjuju protok i brzinu odvodnje oborinske vode, a dijelovi lakih tekućina se izlučuju i podižu na površinu. Očišćena voda tako sigurno otječe kroz otvore u odvodni kanalizacijski sustav i zaštićuje podzemne vode od potencijalnih onečišćenja.

PREDNOSTI SEPARATORA ULJA I MASTI AQUAoil:

 1. proizvedeni i dimenzionirani u skladu sa standardom SIST EN 858, SIST EN 1825,

 2. testirani najsuvremenijim metodama testiranja,

 3. mala težina – jednostavan transport i montaža,

 4. dug životni vijek (50 godina),

 5. polietilenski proizvodi, posebno pogodni za reciklažu – ekološki prihvatljivi,

 6. jednostavno održavanje i servisiranje,

 7. proizvodnja u EU.

ODABIR KATEGORIJE ULJNOG SEPARATORA S OBZIROM NA LOKACIJU UGRADNJE:

Terminom taložnik označujemo dio separatora gdje se materijal taloži. Tablica u nastavku prikazuje volumen taložnika, ovisno o mjestu ugradnje (tablica je preuzeta iz standarda SISTEN 858-1). Odabir odgovarajuće kategorije presretača ulja provodi projektant.